آیین نامه ، قوانین و مقررات مرکز

آیین نامه و مقررات مرکز آموزشی خانه صنعت و معدن البرز

 • تخصص, صداقت و بهره وری سه اصل لاینفک ما در ارائه خدمات خواهند بود.
 • صبر, شکیبایی و تلاش در جهت کاهش و جلوگیری از تنش
 • رعایت نظم و انضباط به همراه دقت
 • رعایت اصل امانت داری, اعتماد متقابل و وفاداری
 • کوشش در راستای ارتقاء مستمر دانش و تخصص
 • تلاش در ایجاد ظرافت و نوآوری جهت شکوفایی اهداف
 • ما برای ارباب رجوع کار نمیکنیم بلکه ارباب رجوع فرصتی را در اختیار ما قرار میدهد
 • تلاش برای جایگزین کردن کار هوشمندانه و شایسته به جای کار زیاد و کم بهره
 • مهرورزی, رازداری ,برخورد صمیمانه ,نقدپذیرانه و احترام آمیز با یکدیگر و ارباب رجوع
 • گشاده رویی, خلق نیکو ا,طلاع رسانی دقیق جامع و شفاف در تعامل با ارباب رجوع
 • کارگیری نهایت ادب و نزاکت دقت سرعت عدالت و انصاف در انجام وظایف محوله
 • گشاده رویی, خلق نیکو ا,طلاع رسانی دقیق جامع و شفاف در تعامل با ارباب رجوع
 • به کار گیری تمام توان و نیرو در جلب رضایت و خشنودی حضرت باریتعالی با ارائه خدمات صادقانه و شفاف به ارباب رجوع