افتخارات

افتخارات مرکز اموزشی خانه صنعت و معدن استان البرز

  • تقدیر شده از طرف شرکت مپنا
  • اخذ لوح تقدیر از دانشگاه آزاد اسلامی
  •  تقدیر شده از طرف شرکت ایران خاورپرس
  • تقدیر شده از طرف شرکت ایران کاوه-سایپا
  •  تقدیر شده از طرف شرکت قالب سازی پرستو
  • تقدیر شده از طرف شرکت تام ایران خودرو
  • اخذ لوح تقدیر از انجمن تست های غیر مخرب ایران
  • اخذ لوح تقدیر از شانزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت
  • اخذ گواهی فعالیت صنعتی در سازمان پژوهشان علمی کشور
  • اخذ لوح تقدیر از اولین همایش مرکز آموزش خانه صنعت و معدن ایران