مشاوره و ارائه خدمات نشر دیجیتال

این مرکز دارای مجوز رسمی از فرهنگ و ارشاد، آماده همکاری و ارائه خدمات نشر دیجیتال به کلیه افراد حقیقی و حقوقی است.

خدمات نشر دیجیتال شامل:

* ثبت نرم افزار در مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

* اخذ پروانه انتشار برای نرم افزارهای تولیدی و یا ترجمه داخلی.

* اخذ مجوز تکثیر برای نرم افزارهای خارجی ثبت شده.

* اخذ هولوگرام برای محصولات دارای مجوز.

* تکثیر محصولات دارای مجوز.

جهت اخذ نوبت مشاوره با شماره تماس های ۰۲۶۳۴۲۰۰۱۸۰/۰۲۶۳۴۲۰۹۱۴۰/۰۲۶۳۴۴۵۰۹۸۰ تماس حاصل فرمایید.