مشاوره در نوشتن مقالات ISI

مشاوره مقالات ISI ، مرکز آموزشی خانه صنعت و معدن استان البرز

چنانچه تمایل به ادامه تحصیل در مقطع دکتری در داخل کشور و یا قصد ادامه تحصیل در خارج از کشور را داشته باشید و یا حتی تمایل به عضویت هیئت علمی دانشگاه دارید باید حداقل یک مقاله به نام شما در مجلات علمی معتبر مانند مجلات ISI چاپ شده باشد. لذا ادامه تحصیل شما مشروط به ارائه مقاله ISI در مجله ای معتبر می باشد. همچنین چنانچه به گرفتن فاند در دانشگاه های خارجی برای ادامه تحصیل فکر می کنید داشتن مقاله ISI معتبر بیشترین کمک را به شما خواهد کرد.

چنانچه فعالیت تحقیقاتی انجام داده اید که می تواند به یک مقاله معتبر تبدیل شود و یا رساله کارشناسی یا کارشناسی ارشد شما به پایان رسیده است ولی زمان کافی برای تبدیل فعالیت علمی خود به مقاله ISI را ندارید، مرکز آموزش خانه صنعت و معدن البرز می تواند بهترین خدمات را به شما ارائه دهد.

.جهت اخذ نوبت مشاوره با شماره تماس های ۰۲۶۳۴۲۰۰۱۸۰/۰۲۶۳۴۲۰۹۱۴۰/۰۲۶۳۴۴۵۰۹۸۰ تماس حاصل فرمایید.