همکاران مرکز

همکاران مرکز آموزشی خانه صنعت و معدن البرز

 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج(برگزاری مشترک کنفرانس جوش)
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت(برگزاری ۳ سمینار تخصصی هنر و معماری)
 • دانشگاه سراسری شهید رجایی(قطب علم و فناوری۹ برگزاری تست های غیر مخرب)
 • آموزش عالی رسام(برگزاری سمینار های متعدد معماری)
 • قطب علم و فناوری در دانشگاه تهران(برگزاری سمینار اسکیس)
 • شرکت شهرک های صنعتی استان البرز(برگزاری سمینار استاندارد های جوشکاری)
 • موسسه استاندارد استان البرز
 • استانداری البرز (برگزاری سمینارهای آموزشی)
 • شهرداری کرج (برگزاری سمینار مشترک)
 • سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز(برگزاری سمینار)
 • سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان البرز
 • دفتر آموزش در صنایع سازمان فنی و حرفه ای(عضو ثابت گروه تالیف استاندارد های مهارتی)
 • همکاری مشترک با دفتر آموزش های مهارت های پیشرفته فنی و حرفه ای(تدوین استاندارد های ملی)
 • خانه صنعت معدن و تجارت ایران مشارکت در برگزاری چندین همایش تولید ملی افتخار ملی
 • همکاری مشترک موسسه استاندارد در برگزاری کنفرانس مهندسی جوش در جهان اسلام
 • عضو کارگروه ساماندهی جوش سازمان تحقیقات صنعتی ایران
 • همکاری با مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی –دانشگاه صنعتی اصفهان دانشگاه اصفهان-دانشگاه امیرکبیر-دانشگاه خوارزمی