مجوزات

مجوزات مرکز آموزشی خانه صنعت و معدن استان البرز

  •  اخذ مجوز از آموزش سازمان فنی و حرفه ای در حوزه معماری
  • اخذ مجوز برگزاری دوره از خانه صنعت و معدن و تجارت ایران
  • اخذ گواهی فعالیت ثبت دررسانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  • اخذ مجوز برگزاری دوره های کارکنان دولت از مرکز مدیریت دولتی(در حال انجام)
  •  اخذ مجوز نماد الکترونیکی از سازمان توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت معدن و تجارت
  • اخذ مجوز از دانشگاه رفاه جهت برگزاری دوره های آموزش دوره های گیاهی و طب سنتی
  • ثبت موسسه غیر تجاری به نام مرکز آموزش های تخصصی خانه صنعت و معدن البرز(ثبت۲۱۲۲)
  • اخذ مجوز از مرکز پژوهش و توسعه و فناوری و صنایع نوین وزارت صنعت و معدن و تجارت به شماره ۲۶۹۳۷۷/۶۰
  • اخذ مجوز موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به شماره ۵۷۳۰ تاریخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۲ در زمینه های ساختمان مصالح و فرآورده های ساختمانی مکانیک و فلز شناسی با کسب رتبه ۲ در کشور