مشاوره و ارائه خدمات جهت ثبت اختراع

مشاوره ثبت اختراع مرکز آموزشی خانه صنعت و معدن استان البرز

مرکز آموزش های تخصصی خانه صنعت و معدن البرز در راستای حمایت از مخترعان و مبتکران و حفظ مالکیت فکری خدماتی نظیر مشاوره تخصصی ثبت اظهار نامه رفع نقص و دفع افتراق پرونده و همچنین راهنمایی جهت معرفی محصول در مسابقات و نمایشگاه های ملی و بین المللی با بهره مندی از اساتید و مخترعان برجسته و با تجربه کشور خدمات خود را ارائه می نماید

  • اطلاعات شخصی

  • اطلاعات مرتبط با طرح

.جهت اخذ نوبت مشاوره با شماره تماس های ۰۲۶۳۴۲۰۰۱۸۰/۰۲۶۳۴۲۰۹۱۴۰/۰۲۶۳۴۴۵۰۹۸۰ تماس حاصل فرمایید.