دپارتمان دانش سلامت

گروه روانشناسی وآزمون روانشناختی

مدیریت خویشتن
blank
روانشناسی مثبت گرا
blank
رازهای گفت وگوی اثربخش
blank
مشاوره خانواده
blank
روانشناسی شخصیت
blank
تحلیل رفتارمتقابل فردی واجتماعی

بهداشت و ایمنی محیط کار HSE

blank

Hse ؟
مخفف Health ( بهداشت ) , Safty ( ایمنی) و Environment ( محیط زیست ) است که متولی و عهده ار کلیه مسائل مربوط به بهداشت کار ؛ صنعتی و محیط؛ ایمنی و محیط زیست می باشدمباحث ایمنی و بهداشت بعد از انقلاب صنعتی به دلیل مرگ و میر زیاد نیروی کار از سال ۱۸۸۵ مطرح شد آموزشی یکی از مهمترین مسائل مرتبط با استقرار سیستم مدیریت HSE در هر سازمان می باشد در این راستا ارائه آموزش‌های مستمر در زمینه مسائل مختلف HSE برای تمامی نفرات یک سازمان الزامی است