آزمون

شرکت در آزمون های مرکز آموزش های خانه صنعت و معدن البرز

null

آزمون هوش

این آزمون صرفا جهت ارزیابی شما است. نه چیز دیگر...

null

آزمون زبان در سطح مبتدی

قبولی در این آزمون به منزله رد کردن سطح مبتدی زبان می باشد. در صورت قبولی در این آزمون شما بخشی از تعیین سطح خانه زبان البرز را گذرانده اید و میتوانید برای ثبت نام زبان به مرکز تشریف بیاورید

null

آزمون زبان در سطح متوسط

در صورتیکه شما این سطح را بگذرانید می توانید در سطحی بالاتر در خانه زبان البرز ثبت نام کنید البته در صورتی که در تعیین سطح حضوری قبول شوید