دوره های نرم افزار ارائه در معماری به صورت تکی

دوره های نرم افزار ارائه در معماری به صورت تکی

 

Auto Cad

قیمت کل دوره :۳,۹۸۰,۰۰۰ ریال

با تخفیف ۱۰% (در صورت پرداخت نقدی)

[purchase_link id="1490" style="button" color="red" text="ثبت نام در دوره" direct="true"]

-------------------------------------------------------

۳D MAX

قیمت کل دوره :۴,۰۳۲,۰۰۰ ریال

با تخفیف ۱۰% (در صورت پرداخت نقدی)

[purchase_link id="1493" style="button" color="red" text="ثبت نام در دوره" direct="true"]

-------------------------------------------------------

V Ray

قیمت کل دوره :۴,۳۲۵,۰۰۰ ریال

با تخفیف ۱۰% (در صورت پرداخت نقدی)

[purchase_link id="1495" style="button" color="red" text="ثبت نام در دوره" direct="true"]

-------------------------------------------------------

Post Production

قیمت کل دوره :۳,۱۵۵,۰۰۰ ریال

با تخفیف ۱۰% (در صورت پرداخت نقدی)

[purchase_link id="1497" style="button" color="red" text="ثبت نام در دوره" direct="true"]

-------------------------------------------------------

Lumion

قیمت کل دوره :۲,۹۴۸,۰۰۰ ریال

با تخفیف ۱۰% (در صورت پرداخت نقدی)

[purchase_link id="1501" style="button" color="red" text="ثبت نام در دوره" direct="true"]

بدون دیدگاه

Give a comment