تفکر سیستمی

 

دوره آموزش تفکر سیستمی

توضیح دوره : بحث کنترل و استقرار یکی از بحث های زیربنایی در مدیریت است. این درس می‌تواند برای همه‌ی دوستان مفید باشد.به عنوان پدر و مادر، با مطالعه‌ی مجموعه درس‌های تفکر سیستمی، می‌توانیم این دیدگاه را هنگام پرورش فرزندان خود لحاظ کرده و به آنها در درک بهتر دنیای پیچیده‌ای که قرار است در آن زندگی کنند، کمک کنیم. به عنوان مدیر، احتمال خطاهای ما در تحلیل و تصمیم گیری و سیاست‌گذاری کاهش می‌یابد. در جایگاه یک عضو از سازمان، می‌توانیم چالش‌های مجموعه‌ی خود را بهتر بفهمیم و دغدغه‌ها و خواسته‌های خود را به شکلی شفاف‌تر و واقعی‌تر به مدیران خود منتقل کنیم. به عنوان یکی از افراد جامعه، از تحلیل‌های جزءنگرانه‌ی سطحی فاصله خواهیم گرفت و می‌توانیم نگاهی عمیق‌تر به دنیای اطراف خود داشته باشیم.

 

بدون دیدگاه

Give a comment